Plein Air aan de Mark 
 
De kunstmanifestatie "Plein Air aan de Mark" vormt een uitzondering op de galeriepagina's, maar omdat wij ons werk zo tentoonstelden en direkt kontakt hadden met het publiek, heb ik er voor gekozen deze dag hier te belichten.
 
Een ludiek moment was het toen wij halverwege de dag op de kunst wilden klinken en wij tot de conclusie kwamen dat we de kurkentrekker waren  vergeten.
 
Patrouillerende agenten trokken spontaan hun kurkentrekker en verleenden assistentie. Regelmatig controleerden zij daarna het dranknivo in de fles.
 
DICHTERLIJK VERPOZEN IN HET MARKDAL MET STIFTDAMES* EN PENSEELHEREN
tevens tentoonstelling van Internationale Plein Air, werken uit Berekfürdö, Hongarije, van 9 t/m 13 augustus in Zaal Vianden.
 
*Adelijke stift**dames bewoonden de abdij in het Markdal. Zij hadden wereldlijke macht en brachten welvaart in het gebied. Naast hun taken in de abdijkerk, het gebed en de meditatie, wijdden zij zich aan de wetenschap en literatuur. Zij musiceerden, tekenden en schilderden!
 
**Het klooster werd omgevormd tot een wereldlijk stift [afgeleide van Stiftung=stichting]. Het stift hanteerde een minder strenge leefregel dan een normaal klooster. Het werd meer een instituut voor dames van hoge afkomst. Een bindende kloostergelofte legden de dames niet af.
 
 
Een Plein Air aan de Mark op zondag 13 augustus 2006 van 13.00 tot 17.00 uur. Deze manifestatie van landschapschilders langs de Mark werd gecombineerd met poosplaatsen waarop dichters voorlezen. Het publiek werd onder leiding van natuurgidsen langs de kunstenaars gevoerd, het werk was ter plekke te koop, men kon de gedichten horen én informatie krijgen over het natuurgebied waarin zij wandelden.
 
Drie belangrijke redenen voor het publiek om te komen waren: schilders live aan het werk te zien, dichters te horen en uitleg te krijgen over dit stukje cultureel erfgoed.
Plein Air schilders aan de Mark zijn al bekend v.a. ± 1850. Wellicht is dit het begin van een hernieuwde traditie.
 
Dichterlijk aandeel in de Plein Air
Een tiental dichters droegen langs en nabij de Mark gedichten voor. Ze maakten hierbij een keus uit bestaand werk of schreven gedichten geïnspireerd door het Markdal. In ieder geval zullen de gedichten, die worden voorgedragen een relatie hebben met de rivier en het landschap waar deze doorheen stroomt.

Dichters:
Olaf Douwes Dekker, Frans A. Brocatus, Arta Verdonk, Kees van Meel, Y. Né en Pien Storm van Leeuwen.
 
Beeldend Kunstenaars:
Margot Maaskant, Jaap Mulder, Hans Mutsers, Frans van Veen, Ron Dirven, Maud Quaedvlieg, Marlies Kempees, Suse Jacobs, Tatjana Korchagina, Marleen Wijnenga, Marian Aerssens, Myriam Melai, André Frank van de Putte, Martin Peulen, Muhammed Bugi, Ien van der Kroon-Verheggen, Yvonne Tax-van Gils, Laurens Siebers, Tim van den Burg en Anita Vermeeren.
 
De gidsen van Staatsbosbeheer, Aad van Diemen, Inge Meijer en Corry van Haperen, vertelden over de landgoederen langs de Mark, de hermeandering en over de historie van Bouvigne.
 
Tevens was er tijdens Bruisend Ginneken een deelexpositie te zien van een Internationale Plein Air groep schilders uit Berekfürdö [Hongarije].
 
Deze Plein Air was mede mogelijk gemaakt door ACCU-Breda.
ACCU-Breda is de gemeentelijke versie van het landelijke actieplan cultuurbereik.
ACCU-Breda streeft naar een nog energieker en bruisender Breda door culturele projecten te stimuleren die binnen de doelstellingen passen.
Stichting Tranzforma, Stichting TrajarT, Stichting Bruisend Ginneken, Hein van Kemenade-Hollaers, Staatsbosbeheer en de BSW.
 

^ Naar boven